Spirituálné očisty aury,čakier u Damiela
Hľadajte a nájdete, proste a dostanete

Úvod

Vítajte na stránkach spirituálnej poradenstva,     očisty a energetického liečenia                                         u Damiela - Harmony House. 

CHCETE ZMENIŤ VÁŠ  ŽIVOT?

Tak neváhajte a objednajte                                                                                          si prvotnú konzultáciu u Damiela!!!

 

Milý klient, prečítajte si, prosím, pozorne tuto informáciu, než sa duchovnému liečeniu, očiste, vešteniu, poradenstvu zveríte z vlastného rozhodnutia. Nerobím lekárské diagnózy a terapie, liečbu v lekárskom slova zmyslu. Pomoc vešteckého poradenstva a duchovnej liečby a očisty je postup ku znovu objavenia, znovudosiahnutia a posilnenia vaších telu vlastných samoliečiacích sil. Výslovne poukazujem na to, že nemám lekárské znalosti a dovednosti. To znamená že veštenie, duchovná diagnostika a liečba meridianov, čakier a aury nemôže nahradiť žiadné lekárské vyšetrenie. Spoluprácu s klasickou medicínou považujem za veľmi dôležité. Prosím neprerušujte v žiadnom prípade prebiehajúcu klasickú liečbu a neodkladajte nutné lekárské vyšetrenie. Neposkytujem žiadný slub vyliečenia a zaleží na vašom slobonom rozhodnutí, či konzultácie, duchovnej očisty a energoterapie prerušíte alebo ich zopakujete neskôr.

Váš duchovný konzultant Damiel.